Om HorsePlanet
Filosofien
Softness
Undervisning og kurser
Unge heste og tilridning
Unghesteejere
Træning af heste
Centreret ridning
Rytteryoga
Trailerlæsning
Kurser
Virksomhedskurser
Priser
Kontakt
Links

Den holistiske tilgang til ridning.

Mark Rashid arbejder udfra ønsket om softness; en indre og ydre konsensus hos hest og rytter, der skaber en villig og tilgængelig hest til enhver tid.

Softness adskiller sig fra lightness: En ”light” hest føles let på signalerne, og ”adlyder” rytteren , men det er en ydre tilstand, og harmonerer ikke nødvendigvis med, hvordan hesten har det indvendigt. Softness er ridning ud fra den indre hest, hvor relationen, dialogen og hestens virkelige villighed og ønske om at samarbejde med dig i enhver situation er i fokus.

Softness giver en hest, der både er let på signalerne og blød og samarbejdsvillig indvendig, og rummer således en holistisk dimension af ridning – ikke kun et fokus på det ydre billede og den ydre signalgivning. Heste er et yderst samarbejdsvilligt dyr, der ofte finder sig i alt for meget - f.eks i at blive redet med magt og kommandoer fremfor i dialog. Og tragisk nok også finder sig i at gøre ting, der betyder angst, stress og anspændthed for hesten, men kan se imponerende ud i nogle menneskers øjne. Der er dog verdener mellem at ride med monolog og i dialog. Det er min overbevisning og erfaring, at hesten, der virkelig ønsker at samarbejde med sin rytter, ikke blot bidrager med den berømte ekstra mil i mange henseender – fysisk som psykisk – men også giver sin rytter en helt anden følelse og et tilbud om ægte partnerskab.

I dialogen med hesten kan vi finde en uhyre givende, ærlig og interessant samtalepartner, der åbner op for ubegrænsede muligheder for personlig udvikling af os selv – hvis vi tør det! I sidste ende er det os ryttere, der selv bevidst skal vælge, om vi har hesten som en brugsrekvisit, eller om vi betragter hesten som en partner og ven, der kan lære os uhyre meget, hvis den får lov. Jeg er ikke i tvivl om, at hestene godt kender deres rytters valg.
Kontakt HorsePlanet på tlf: 51881042 eller email: camilla@horseplanet.dk